Selectiebeleid

 

Er zijn teams in de leeftijdscategorieën 35+, 40+, 45+, 50+ en 55+. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van het jaar. Spelers die dan bijvoorbeeld 45 zijn, vallen in de 45+ categorie.

Een speler mag nooit in een oudere categorie deelnemen, maar bij hoge uitzondering en na goedkeur van het bestuur, wel in een jongere categorie. Het beleid van de MHN is echter spelers in de categorie in te delen, waar ze volgens de peildatum thuis horen.

De coach bepaalt uit de beschikbare spelers van zijn leeftijdscategorie de selectie. Hierbij gaat het in principe over 2 keepers en 16 veldspelers. 

De coach stemt zijn keuze af met het bestuur. Bij uitzonderingen of geschillen neemt het bestuur het eindbesluit.

Belangrijk te weten is:

  • Bij 2 keepers, mag je met maximaal 16 veldspelers naar het toernooi.
  • Bij 1 keeper, mag je met maximaal 15 veldspelers naar het toernooi.

 

Mochten er nog vragen zijn, neem contact op met een van de bestuursleden.